Tuin..

De tuin maakt een belangrijk deel uit van de woning. Als tuinarchitect probeer ik een evenwicht te vinden tussen de woning en de tuin en tussen de tuin en zijn omgeving.

Werkwijze

Om tot een volledig ontwerp te komen ga ik als volgt te werk:

  1. Vrijblijvende afspraak
  2. Inventarisatie en opmeten tuin
  3. Voorontwerp + beplantingsplan
  4. Perspectieftekening
  5. Definitief ontwerp
  6. Kostprijsberekening
  7. Technische plannen
  8. Opstellen bestek + meetstaat
  9. Begeleiding realisatie